063/277-332 policegpa@gmail.com

Slaviša Radovanović

Rodjen je 28.07.1978.godine u Novom Pazaru. Završio je Osnovnu školu „Djura Jakšić“ u Trnavi a zatim Srednju tehničku školu. Kao policajac zasniva radni odnos 28.10.2003.godine u PU PI Novi Pazar, gde radi i danas.
Dve godine kasnije počinje da trenira realni aikido u Novom Pazaru kod majstora Hida Dupljaka, a 2017.godine od majstora Hida Dupljaka preuzima klub gde prelazi u SSRA 2015, a 2018.godine stiče zvanje majstora crni pojas prvi dan.

U GPA ima funkciju predsednika Sekcije Srbija.