063/277-332 policegpa@gmail.com

Petar Milojević

Rođen 14.05.1978. godine. Završio je srednju ugostiteljsku školu a kasnije pravno poslovni fakultet Union u Beogradu. Od 2016. godine potpredsednik je rvačkog kluba „Žandarmerija“.

Od 2016-2018 koordinator za prijem članstva u Sindikatu policije i policijskih starešina i predsednik Kluba prijatelja SPIPS za civilna lica. Direktor je Centra za stratešku bezbednost i član je Strukovnog Udruženja službi bezbednosti. Od 2017 član je i Evropske Federacije Pomoćne Policije a od 2018 godine postavljen je za člana savetodavnog tela IPO Srbija.

2018 godine izabran je na mesto predsednika Nadzornog Odbora SUKP.

Motivisan isključivo željom da pomogne pripadnicima MUP-a, prihvata mesto predsednika NO kako bi se sredstva Sindikata što bolje koristila za pomoć članovima. Zadužen za potpisivanje ugovora za benefite članovima SUKP i direktnu komunikaciju radi što brže realizacije pomoći i podrške članovima.

U GPA ima funkciju predsednika Savetodavnog Odbora gde je zadužen za saradnju sa policijskim sindikatima.