063/277-332 policegpa@gmail.com

Globalna Policijska Asocijacija

Strukovno Udruženje koje okuplja policajce, vojnike i civile

Strukovno Udruženje G. P. A.

Informisanje i edukacija građana i članstva

Globalna Policijska Asocijacija

Istraživanje i unapređenje bezbednosti